Průmyslové a domácí
větrací systémy

Naši odborníci jsou přesvědčeni, že větrací systémy využívající rekuperaci tepla nejen významně šetří náklady na vytápění, ale také výrazně zlepšují kvalitu života.

COMPANYIndustrial & comercial
ventilation systems

Trained in providing the highest level of customer service and with an extensive knowledge of our ventilation units, our installation team ensure that the right solution is installed to meet the requirements.

FREE Esimate

*for detailed quote use

PRŮMYSLOVÉ VĚTRÁNÍ
REKUPERACE TEPLA
DOMÁCÍ VENTILACE
SERVISNÍ SLUŽBY

Naše společnost klade velký důraz na rekuperaci vzduchu a vývoj geotermálních systémů akumulace tepla

OBLASTI VYUŽITÍ REKUPERÁTORŮ

https://kerval.pro/wp-content/uploads/2023/01/KERVAL_081-640x640.jpg

Továrny
Sklady

https://kerval.pro/wp-content/uploads/2023/01/KERVAL_082-640x640.jpg

Restaurace
Kuchyně

https://kerval.pro/wp-content/uploads/2023/01/KERVAL_086-640x640.jpg

Nemocnice
Sanatoria

https://kerval.pro/wp-content/uploads/2023/01/KERVAL_084-640x640.jpg

Školy
Ubytovny

https://kerval.pro/wp-content/uploads/2023/01/KERVAL_081-1.jpg
01234567890

Továrny

Ventilační systémy pro průmyslové objekty, sklady a výrobní haly

Větrací systémy pro průmyslové objekty plní nejrůznější úlohy – pohlcování vlhkosti nebo naopak zvlhčování větraného vzduchu, utilizaci nebo akumulaci odpadního tepla, filtraci přiváděného nebo odváděného vzduchu, odstranění zápachu atd. V mnoha podobných systémech je rekuperace vzduchu velmi slibnou technologií.

01234567890

Restaurace

Ventilační systémy pro restaurace

Ventilační systémy pro restaurace jsou určeny k utilizaci tepla vznikajícího při vaření, k odstranění nepříjemných pachů a k řešení hygienických otázek.

https://kerval.pro/wp-content/uploads/2023/01/KERVAL_082.jpg
https://kerval.pro/wp-content/uploads/2023/01/KERVAL_086-640x1280.jpg
01234567890

Nemocnice

Ventilační systémy pro nemocnice

Ventilační systémy pro nemocnice jsou určeny především pro řešení sanitárních a hygienických otázek. Použití rekuperátorů v těchto systémech přináší nesporné výhody a je velmi slibnou oblastí činnosti.

PŘI NAŠÍ PRÁCI VYUŽÍVÁME

pouze nejspolehlivější a osvědčené technologie,
pouze nejkvalitnější vybavení a materiály
prandelli
aerauliqa
aemacell
jinko_solar
SCHAFFHAUSEN_PRO
siemens
greenonetec

Naše dovednosti a zkušenosti

V dnešních podmínkách se používání větracích systémů bez rekuperace stává nejen neekonomickým, ale také nerozumným – v některých případech mohou tepelné ztráty z větraného vzduchu činit až 55 % celkových nákladů na energie.
STĚNY / STŘECHA17%
OKNA / DVEŘE28%
VENTILACE55%
https://kerval.pro/wp-content/uploads/2023/01/KERVAL_127.jpg

pipes

Výpočty profesionálů

Existuje několik metodik výpočtu celkových tepelných ztrát nemovitosti. Zásadní výsledek je však vždy stejný – použití rekuperátoru je výhodné.

0123456789001234567890012345678900123456789001234567890
ILUSTRAČNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BEZ REKUPERÁTORU (Kč/rok)
01234567890012345678900123456789001234567890
ILUSTRAČNÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ S REKUPERÁTOREM (Kč/rok)

Názory odborníků

David R. Boyd

„Pokud nebudou okamžitě přijata účinná opatření, pak se počet úmrtí v důsledku znečištění ovzduší do roku 2050 zvýší o 50-100 %.“

OSN

New-York, USA

Komise OSN pro úspory energie

„Prioritou při výběru energeticky úsporných technologií jsou technická řešení, která zároveň zlepšují mikroklima prostor.“

OSN

New-York, USA

Profesor P. Ole
Fange

„Každý den zemře asi 5 tisíc lidí na špatnou kvalitu vnitřního ovzduší.“

Technical University
of Denmark

Kopenhagen,
Dansko

Huawei
HQ

„Koeficient účinnosti rekuperace tepla až 90 %.“

Shenzhen

China
KERVAL_187
KERVAL_192
KERVAL_194
KERVAL_196
KERVAL_197